Opšti uslovi


Opšti uslovi:

  1. Na individualnoj nastavi se termini održavanja časova formiraju po željama i mogućnostima polaznika, dok su na grupnoj nastavi fiksni termini sa veoma malom mogućnošću korigovanja termina.
  2. Propuštanje časa (ukoliko se polaznik prethodno javio da je sprečen da dođe na čas iz bilo kojih razloga) na individualnoj nastavi se nadoknadjuje po daljem dogovoru između polaznika i predavaća, dok propuštanje časa u grupnoj nastavi se ne nadoknađuje već se nastavlja dalje sa časovima po ustaljenom planu i programu.
  3. Posvećenost nastavnika u individualnoj nastovi tokom celog časa je usmerena jednom polazniku
    dok se u grupnoj nastavi posvećenost pojedincu toliko puta smanjuje za koliko ima polaznika u grupi. To znači ukoliko ima 3 polaznika u grupi predavač može prosečno da vam posveti 3 puta manje vremena nego što je to slučaj u individualnoj nastavi.
  4. U individualnoj nastavi program se prilagođava potrebama pojedinaca, dok se u grupnoj nastavi radi po opštem programu obuke odnosno kursa.